Vino – Pro® s.r.o.

Bor és must gyártása és
nagykereskedelme Magyarországról

ELÉRHETὍSÉGEK

Rólunk

Cég bemutatása

A társaság 2008 évben alakult, jelenleg, a  Cseh Köztársaságon kívül, Szlovákiában és Magyarországon mὔködik. Társaságunk fὅ tevékenysége a Magyarországról származó bor és must készítése és nagykereskedelme.

Alakulásunk kezdetén csak üzleti tevékenységre és közvetítésre összpontosítottunk.  A hosszútávú kapcsolatok és szerzὅdések  eredményeként, 2010-tὅl, ismert  Magyarországi szὅlὅtermelὅ, vagyis a Neszmélyi- Aszár, Dunántúli és Tiszaközi vidékeken vásároljuk a szὅlὅt.  A termelés 20% jelenleg, kizárólag  must készítésére  irányul, melyet 2020-tól, üzleti partnereink igényeinek megfelelὅen, lepárolva és a partnereink által kívánt hὅmérsékletre hὔtve, saját magyarországi üzemünkben állítunk elὅ.  A   bortermelésre szánt szὅlὅt, hosszú távon ismert partnerünk üzemében, technológiai felügyeletünk alatt dolgozzuk fel.

Minden szállítmányt elὅírt kisérὅ okmányokkal és tanusítvánnyal látunk el, vagyis  must EAKER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenὅrzὅ Rendszer) kisérὅ okmánnyal , s bor  EAKER kisérὅ okmánnyal, s a bor bizonyos osztályokba való besorolását igazoló dokumentummal.  Az évjárat függvényében, társaságunk évente, kb. 1,0-1,5 milió liter mustot és kb. 5-8 milió liter bort forgalmaz. Ügyfeleink közé a csehországi, szlovákiai és magyarországi vállalatok tartoznak.  Társaságunk auditnak van alávetve, s minden éven  jelentést teszünk közzé a társaság, törvény által elὅírt, évi gazdálkodásáról. 2012 óta a Morva-Sziléziai Régió Regionális Kereskedelmi Kamarának vagyunk a tagjai. Tagjai vagyunk a NAK-nak.

Újdonságok

Mi újság velünk

26.03.2021

Az ásatási munkák folynak

Helyet készítünk egy új befogadó garat és csatorna számára egy új gyártócsarnokhoz.

24.03.2021

Bővítjük gyártási kapacitásunkat

A héten új vinifikátorok szállítottak Franciaországból.

26.02.2021

Új segítő társaságunkban

Megerősítettük hűtési kapacitásunkat egy új áramlási hűtővel, amelyet a must hűtésére terveztek.

25.02.2021

Új befogadó garat

Új befogadó garatokon dolgozunk. Az egyszeri kapacitás növelése 15 t szőlőig.

24.02.2021

A szőlőültetvények jelenlegi munkája

Most fejeztük be a szőlőültetvények szőlőmetszését.

Szὅlὅfajták

Amink van

Társaságunk, integrációs szerzὅdés alapján,  Neszmély  Szὅlészeti Borászati  ker. tulajdonában lévὅ  210 hektár  terjedelmὔ szὅlὅtermelὅ területébὅl.  Itt, elsὅsorban a Vörös Tramni, Pinot gris, Chardonnay, Sauvignon blanc, Irsai Olivér, Pinot Noir és Olaszrizling fajtákat termeljük.

Nészmély (210 ha)

Fajták: Vörös Tramín, Pinotgris, Chardonnay, Sauvignonblanc, Irsai Olivér, Pinot Noir és Olaszrizling fajtákat termeljük

Mór (40 ha)

Fajták: Sauvignonblanc, Vörös Tramín és Pinotgris fajtákat

Etyék (100 ha)

Fajták: Irsai Oliver, Sauvignonblanc fajtákat

Panonhalma (15 ha)

Fajták: Irsai Oliver, Vörös Tramín és  Olaszrizling  fajtákat

Borászat

2020 óta működünk

Saját borászatunkat 2020 januárjában kezdtük üzemeltetni.  A feldolgozás kapacitása, 8,5 órás munkaidὅ alatt  70 - 80 t szὅlὅ. A jelenlegi tárolási és fermentációs kapacitás  5000 hl. A kapacitást a jelen és jövὅ év folyamán, folyamatosan, 35 000 hl-re akarjuk növelni.

Szolgáltatások

Must, Bor

Minden terméket, melyeket üzleti partnereinknek kínálunk, izotermikus tartályokban szállítjuk a megrendelὅkhöz.  A szállítási költség bele van számítva a termék árába.  A szállítást, a vevὅ kívánsága szerint, „Just in time“ (Pontosan idὅben)  formában valósítjuk meg.

Must

A mustot saját feldolgozó üzemünk keretén belül dolgozzuk fel.  A szokásosan szállított  must  pektolytikus enzimmel van kezelve /az aromatikus szὅlὅfajták esetén olyan enzimmel kezelve, mely elὅsegíti az aromás anyagok felszabadulását/, préselés után a must kb. 6-8 oC-ra le lesz hὔtve, majd 6 órai pihenés után, a durva üledék el lesz belὅle távolítva. Ezt követὅen egy alapadag kéndioxiddal lesz kezelve (SO2 ), s izotermális tartályokban a vásárlóhoz szállítva.  A megrendelὅ kívánsága szerint , képesek vagyunk flotációval kezelt mustot is szállítani.  Minden szállítmányt,  az elὅírt kisérὅ dokumentációval és certifikáttal látunk el, vagyis EKAER és BKO borkisérὅ okmányokkal.

Bor

A szὅlὅt, mely a Dunántúli, Felsὅ-Magyarországi és  a Duna-Tisza-közi  borvidékekrὅl származik, hosszú távú üzleti partnerünk üzeme dolgozza fel, aki egyúttal számunkra adóraktári szolgátatásokat is biztosít be.  Ez az együttmὔködés, így már 12 éve tart.  Itt a Müller Thurgau, Zöld veltelini, Olaszrizling, , Tramín vörösbor,  Kékportugál, Pinotgris, MuscatOttonel, Chardonnay a Irsai Oliver borok készítésére szolgáló szὅlὅfajtákat dolgozzák fel. A must szokásosan, pektolytikus enzimmel van kezelve /az aromatikus szὅlὅfajták esetén olyan enzimmel kezelve, mely elὅsegíti az aromás anyagok felszabadulását/, préselés után, a must kb. 6-8 oC –ra  lesz lehὔtve, majd 6 órai pihenés után, a durva üledék el lesz belὅle távolítva. Ezt követὅen, tiszta élesztὅ kulturával lesz fermentálva, majd tápanyagokkal  gazdagítva. Erjedés alatt ellenὅrzött fermentáció folyik le.  Az erjedés befejeztével, a bor klasszikus szabályozási folyamaton megy keresztül, s a végleges szὔrést követὅen,  izotermális tartályokban a vásárlóhoz lesz szállítva.

Árak és törlesztési feltételek

Az árakat és a fizetési feltételeket individuálisan egyeztetjük. A számlázás Euró-ban történik, ÁFA nélkül. Ügyfeleink részére,  ČSOB Faktoring a.s. bankon keresztüli faktoring formájú  finanszírozást is fel tudunk ajánlani, esetleg , az ügyfél hitelképességének  ellenὅrzését követὅen, szállítói kölcsönt.

Elérhetὅségek

Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot

A társaság vezérigazgatója

Ing. Jan Elšík

+420 775 139 833
vino-pro@centrum.cz

Meghatalmazás és adminisztráció

Ing. Michaela Elšíková

+420 608 550 626
vino-pro@centrum.cz

Technológus

Zsolt Dobosi

+420 773 587 159
vino-pro@centrum.cz

Laboratórium

Fiderman Szabolcs

420 601 387 621
vinopro.sro@gmail.com

A társaság székhelye

Martinovská 3168/48
723 00 Ostrava – Martinov
IČ: 27850382, DIČ: CZ27850382

Banki kapcsolat: ČSOB a.s.
EUR:
IBAN: CZ16 0300 0000 0002 2425 2645
SWIFT: CEKOCZPP
CZK:
IBAN: CZ02 0300 0000 0002 2186 6115
SWIFT: CEKOCZPP

Szlovákiai szervezeti egység

Vino – Pro s.r.o. Slovensko
Májová 1319, 02201 Čadca
IČ:50968416, IČ DPH: SK4120085167

Banki kapcsolat: ČSOB a.s.
EUR:
IBAN: CZ88 0300 0000 0002 8176 9245
SWIFT: CEKOCZPP

Banki kapcsolat: ČSOB a.s. Slovensko
EUR:
IBAN: SK16 7500 0000 0040 2525 0856
SWIFT: CEKOSKBX

Magyarországi szervezeti egység

Vino – Pro s.r.o., Magyarországi Fióktelepe
Székhelye: Koltói Anna utca 23., 2890 Tata
Szὅlészet: Szomod Hrsz.: 0148/14, 2896 Szomód

lásd. Térkép »

IČ: 26298481-2-11, DIČ: HU26298481

Banki kapcsolat: K&H Bank Zrt.
HUF:
IBAN: HU42 1040 1976 5052 6878 7755 1015
SWIFT: OKHBHUHB